Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti


 

Ersättning för massdöd p.g.a. klimatförändringar


 


  

Sametinget godtog den 20-22 maj 2014 motionen (förslaget)

att rennäringsnämnden arbetar för att ändra viltskadeförordningen eller på annat sätt arbetar för att ersättning får utbetalas för massdöd även gällande renar som förolyckas p.g.a. klimatförändringar.

För sametingspartiet Guovssonásti
motion 448 den 18 februari 2014


Marita Stinnerbom


 

Anne M Kuhmunen 

ledamöter i SametingetLars Jon Allas

 


 

Fia Kaddik


 


 

ersättare i Sametinget 

Vi är i en klimatföränderilig tid. Vädret påverkar både bete samt förutsättningar att använda flyttleder som går längs med och över vattendrag. Snöförhållanden förändras.

Exempel på detta kan vara drunkningsolyckor, att renar förolyckas av laviner eller andra typer av massdöd som är kopplat till klimatförändringarna.