Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti


Samebyarnas rovdjursinventeringskostnader för 2016

Sametinget godtog den 31 maj - 2 juni 2016 styrelsens svar

att rennäringsnämnden beslutade vid möte den 9 november 2015 att inventeringsanslaget bör inkluderas i ap.2-anslaget och att förutsättningarna för det beslutet var även att beloppsgränsen togs bort, vilket kommunicerades till regeringen

med anledning av motionen (förslaget)

- att regeringen i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:23 inte anger något högsta belopp för samebyarnas inventeringskostnader av rovdjur.

För sametingspartiet Guovssonásti

Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 482 den 25 februari 2016