Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Sameparlamentsbyggnaden till Jokkmokk


 

Sametinget godtog den 26-28 maj 2015 styrelsens svar

att styrelseordföranden tillsammans med kansliet fått i uppdrag att arbeta vidare med en placering av parlamentsbyggnaden.

med anledning av motionen (förslaget)

att Sametingets parlamentsbyggnad placeras i Jokkmokk


Motion 466 den 18 februari 2015


 

 


 


 

 


 


 

 

Fia Kaddik

för sametingspartiet Guovssonásti

ersättare i Sametinget


 


 

 

Jan Erik Länta

för Samelandspartiet

ersättare i Sametinget