Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Sammanträdesorter för Sametingets plenum


 

Sametinget godtog den 26-28 maj 2015 styrelsens svar

att det är väl känt i ganska lång tid i förväg när Sametingets folkvalda organ ska arrangera sina möten. Det borde i sig inte innebära några problem för det civila samiska samhället att arrangera olika möten, konferenser, matmässor och så vidare utan att det kolliderar med tidpunkten för Sametingets plenum.

efter motionen (förslaget)

att sammanträdesdatum och -orter för plenum ska förläggas      så att plenum ej konkurrerar med viktiga samiska                arrangemang i samiska förvaltningskommuner,

att plenum ska, om möjligt, arrangeras i anslutning till                viktiga samiska arrangemang.

För sametingspartiet Guovssonásti
motion 458 den 29 september 2014


Fia Kaddik
 

ersättare i SametingetLars Miguel Utsi

 


 

ersättare i Sametinget


Runtom i Sápmi och i de samiska förvaltningskommunerna lägger många eldsjälar ner mycket energi på att planera och genomföra samiska arrangemang. Det är viktigt att Sametinget stöttar dessa arrangemang för att stärka och lyfta det samiska samhället och kulturlivet. Lopme Naestie i Funäsdalen, samiska veckan i Umeå, samiska veckan i Arjeplog Sápmi Awards och Vintermarknaden i Jokkmokk, Samemästerskapen både sommar och vinter, samiska konfirmationen, med flera är exempel på viktiga samiska arrangemang,

Sametinget måste ta hänsyn till viktiga samiska arrangemang när man planerar var och när Sametingets plenum ska genomföras. Strävan bör vara att plenum förläggs så att det inte konkurrerar, men hellre samverkar med andra viktiga samiska arrangemang.

Det finns en stor synergieffekt i detta. Sametinget blir mer tillgängligt för allmänheten och det ger större möjligheter för samarrangemang mellan Sametinget och andra samiska aktörer i form av seminarier, föreläsningar, kulturella aktiviteter, etc.