Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

 

 

 Hälsa, idrott, trygghet och omsorg

Dearvvašvuohta, valáštallan, dorvvolašvuohta ja dikšu 

Vår vision är att alla samer har god hälsa, glädje och välbefinnande och en trygg omsorg och hälsovård i alla stadier av sina liv.

Min oainnáhus lea ahte visot sámiin lea buorre dearvvašvuohta, illu ja buorredilli ja dorvvolaš eallin- ja dearvvašvuođadikšu olles eallima agi.

 

Vi vill arbeta för en samisk välfärd, ett samiskt samhälle anpassat efter vårt samiska levnadsätt och samiska normer.

Välfärdsystemet ska arbeta för en samisk anpassning i föräldraförsäkring och införa samiskt språk och kulturkompetens i barnomsorg, sjuk-, och hälsovård samt äldreomsorg.

Ett välfärdssystem anpassat efter samiska normer. 

Generationsväxlingar ska underlättas, t.ex. genom renkonto och ett kompletterande samiskt pensionssystem.

En samisk institution som har övergripande ansvar för psykosocial hälsa och att Sametinget får ett större ansvar för hälsofrågor.

Samisk idrott ska få fast finansiering från staten.


Relaterade motioner: