Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti 

 

 Samiskt språk

 Sámiengiälla

Vår vision är att samiskan är ett levande språk som används i hela Sápmi och det samiska samhället.

 Mïjjan vujnnamij mehte sámiengiälla viässuoje giällane adnietuvvá gájkka Sámieniädnamisne jah sámien syöbradahkkasne. 

 

Det samiska språket ska vara välmående, det ska bevaras, stärkas och utvecklas.

Samiska språkrättigheter ska förtydligas och upprätthållas genom en samisk språklag och Sametinget ska själv bestämma över språkets utveckling.

Vi vill att stipendium och studiestöd ska ges till samer för att få möjlighet att lära sig tala, läsa och skriva samiska.

Vi vill stärka samiska barns möjligheter att lära sig samiska i förskola och skola.

Satsningar på språkbad och språknästen ska genomföras och traditionella språkarenor ska stärkas.

Bevarande och stärkande av samiskt arbetsspråk bör ske genom mentorskap.

Kunskaper i samiska och samiska förhållanden ska vara en merit för offentliga tjänster i Sápmi för att ge plats åt oss samer, vårt språk och vår kultur i det offentliga livet.


Relaterade motioner: