Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

John-Tomas Labba


 Min oainnáhus lea ahte mii sámit, ollislaččat duođaštuvvon ja čađahuvvon eamiálbmotrievtti vuođul, ieža mearridit áššiin mat gusket iežamet, kultuvramet, gielaideamet, opmodahkamet, eatnamiiddámet ja čáziideamet.

 

Vår vision är att vi samer själva bestämmer i de frågor som rör oss, vår kultur, språk, egendom, mark och vatten utifrån en fullt erkänd och implementerad urfolksrätt.
 

 

 

27 år, mekaniker och renägare i Saarivuoma. 

Ungas framtid inom renskötseln och psykiskt ohälsa är frågor jag arbetar för.