Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Marika Renhuvud


 Min oainnáhus lea ealli sámi kultuvra ja bissovaš ja gáhttejuvvon sámi kulturárbi mat leat sámiid anus ja hálddus eamiálbmotrievtti mielde 


Vår vision är en levande samisk kultur och ett välbevarat och skyddat samiskt kulturarv som är tillgängliga för och förvaltas av det samiska folket enligt urfolksrätten.

 


 

 

26 år. Jag tillhör Eajran sïjte - Idre sameby. Idag arbetar jag som dansare och koreograf och har mitt eget företag med inriktning artistisk verksamhet och renskötsel.

För mig är kulturen väldigt viktig och jag ser alla delar inom kulturen lika viktiga att arbeta med så som slöjd, konst, jojk och dans, och jag jobbar alltid med att få fram viktiga frågor och ämnen i min dans.

Språket har för mig också en väldigt viktig roll då jag anser att alla samer bör ha samma rättigheter och möjligheter till ett samiskt modersmål.

Jag är uppvuxen i en renskötande familj och därför är såklart renskötsel för mig en väldigt viktig pelare i den samiska kulturen.

Det jag brinner för är däremot ett enat Sápmi där det inte spelar någon roll vart man kommer ifrån eller vilka föräldrar man har. 

Jag kommer att vilja jobba med att stärka samer i deras egen identitet, om det så är via att stärka språket, kulturen eller de rättigheter vi som urfolk har.