Guovssonásti bellodat
Partiet Guovssonásti

Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområdet för samiska

 

Motion (förslag)

att Sametinget verkar för att regeringen anger i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk att statsbidrag till de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska ska fastställas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp och dels antalet samer i kommunen
 

 För sametingspartiet Guovssonásti
Per Mikael Utsi
sametingsledamot
motion 494 den 5 oktober 2016
Bakgrund

Statsbidrag lämnas till de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska enligt 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Statsbidrag lämnas också till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län och Norrbottens län. Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av samiska. Varje kommun ska tillsammans med berörda nationella minoriteter kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av deras språk.

Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 1 november året innan bidraget betalas ut.

En kommun med
   – mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,
   – upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
   – upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,
   – upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och
   – 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.
   En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.

Sametinget ska fastställa och betala ut statsbidraget till de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län, Norrbottens län och Västerbottens län. En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till.

Statsbidragen är inte relaterade till hur stor den samiska befolkningen är i kommunerna.

 

Kommun

Befolkning 2013

Sameröst-längd 2013

Utbetalt

bidrag 2014

  Samiska

/same

Kiruna

23 196

1 377

500 000

   363

Jokkmokk

5 066

632

660 000

1 044

Gällivare

18 339

591

500 000

846

Storuman

5 954

400

660 000

1 650

Umeå

118 349

399

500 000

1 253

Arvidsjaur

6 471

265

660 000

2 491

Arjeplog

2 980

247

660 000

2 672

Vilhelmina

6 887

239

660 000

2 762

Sorsele

2 595

195

660 000

3 385

Lycksele

12 270

143

660 000

4 615

Östersund

59 956

141

990 000

7 021

Malå

3 155

116

660 000

5 690

Härjedalen

10 281

109

660 000

6 055

Krokom

14 643

107

660 000

6 168

Strömsund

11 984

79

660 000

8 354

Åre

10 420

79

660 000

8 354

Dorotea

2757

37

660 000

17 838

Berg

7 160

34

660 000

19 412

Älvdalen

7 096

17

660 000

38 824

Dokument

- Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Bilaga

Statsbidrag till kommuner för samiska med ett grundbelopp och belopp enligt antalet samer

Kommun

Sameröst-längd 2013

Exempel

Grundbelopp

Tillägg

/same

Kiruna

1 377

200 000

2 271 640

1 795

Jokkmokk

632

200 000

1 042 612

1 966

Gällivare

591

200 000

974 974

1 988

Storuman

400

200 000

659 881

2 150

Umeå

399

200 000

658 231

2 151

Arvidsjaur

265

200 000

437 171

2 404

Arjeplog

247

200 000

407 476

2 459

Vilhelmina

239

200 000

394 279

2 487

Sorsele

195

200 000

321 692

2 675

Lycksele

143

200 000

235 907

3 048

Östersund

141

200 000

232 608

3 068

Malå

116

200 000

191 365

3 374

Härjedalen

109

200 000

179 818

3 485

Krokom

107

200 000

176 518

3 519

Strömsund

79

200 000

130 326

4 181

Åre

79

200 000

130 326

4 181

Dorotea

37

200 000

61 039

7 055

Berg

34

200 000

56 090

7 532

Älvdalen

17

200 000

28 045

13 414